KONTINGENT/AVGIFTER I BIRI BĂ…TFORENING

Kontingent per år:                                                          kr 250,-

Havneavgift pr år:                                                          kr 1250,-

 

Brygge t.o.m 3.5 m bredde                                             kr 1250,- + kontingent

Brygge 3.5 t.o.m 4 m bredde                                          kr 1500,- + kontingent

Brygge over 4 m bredde                                                  kr 1750,- + kontingent

 

LEIE AV BRYGGE PR ÅR :

Brygge t.o.m 3 m bredde                                                kr 2500,- + kont. og havneavgift

Brygge 3.5 t.o.m 4 m bredde                                          kr 3000,- + kont. og havneavgift

Brygge over 4 m bredde                                                  kr 3500,- + kont. og havneavgift

 

Vinteropplag i båthavna pr sesong :                                kr 500,-

Nattevaktgebyr (ikke møtt på vakt):                                 kr 1000,-

godtgjørelse vaktreserve :                                                 kr 500,-