KONTINGENT/AVGIFTER I BIRI BÅTFORENING

Kontingent per år:                                                          kr 250,-

 DETTE GJELDER FOR DE SOM EIER PLASS PR SESONG

Brygge t.o.m 3.5 m bredde                                             kr 1400,- + kontingent

Brygge  4 m bredde                                                         kr 1700- + kontingent

Brygge over 4 m bredde                                                  kr 2000,- + kontingent

 

LEIE AV BRYGGEPLASS PR SESONG :

Brygge t.o.m 3.5 meter                                                    kr  3900,-  + kontigent

Vinteropplag i båthavna pr sesong :                                kr 500,-

Nattevaktgebyr (ikke møtt på vakt):                                 kr 1000,-

godtgjørelse vaktreserve :                                                 kr 600,-

 

Spørsmål angående kjøp/leie/salg rettes til  Barbro Hjort Stensrud 90131842           Barbro.Stensrud@hotmail.com