VAKTLISTE 2019

 

 JULI

1 KNUT RINGSRUD 90576747

2 ROLF KR ROÅS 41548322

3 KNUT IVAR TOFSRUD 41661701

4 BJØRN J RIISE 90125725

5 JØRAN BRENNUM 41236806

6 BIRI BÅTFORENING 97181582

7 LARS ERIK AUSTAD 97181582

8 NILS KR BROSTUEN 99151024

9 JAN V HOVDSVEEN 92060193

10 RASMUS VIGRESTAD 90504984

12 TRULS JOHNSRUD 92485647

13 JAROSLAW LENCEWICZ 96857818

14 KONRAD STEINSTAD 95893147

15 ARNFINN JOLØKKEN 96015112

16 ANDERS STENBERG 98825888

17 SOLFRID GRØNNSTAD 48151376

18 BJØRN ROSENBERG 41472000

19 TROND STRAND 90818090

20 JAN BERGESTUEN 41516250

21 ROGER LINNERUD 98012885

22 JOHNNY KINGSWICK 90144468

23 TROND Ø NILSEN 41202960

24 BIRI BÅTFORENING 97181582

25 JARLE JOHANSEN 48095058

26 LARS OPSAHL 95150826

27 STIAN AUSTAD 97494250

28 VETLE STORMBRINGER 99382960

29 FINN BRATENG 97160609

30 MARIANNE R THORSTAD 90868284

31 biri båtforening 97181582

AUGUST

1 STIAN STRØM 95720797

2 TERJE GUNNARSRØD 91397491

3 ARNE E ODDLØKKEN 98229489

4 EINAR BJØRNSTAD 90988290

5 TERJE BROVOLD 41857718

6 OLE JOHNNY BERGUM 

7 HANS ERIK BROSTUEN 99505143

8 THOMAS FRAMNES 45270920

9 OLAV ETNESTAD 90122201

10 FRODE HAGEN 41289898

11 JENS KR OTTOSEN 93223827

12 HAAVARD SLETTEN 95280025

13 JAN VILNES 95822595

14 MORTEN RUSTEN 90530730

15 GEIR FOSTERVOLL 90933503

16 GEIR K HUSE 90991711

17 JAN RUNE IVERSEN 99407890

18 OLAV HAUPBERG 95240780

19 ODIN WAHL 93080718

20 ROGER STENSJØ HAGEN 41209454

21 JON M OSMARK 91115031

22 GUNNAR LIVEN 41479090

23 ROAR LANDGRAFF 90954978

24 ARNE SVEEN 90888923

25 TERJE HAUGOM 95275735

26 TOM HARBU 91529450

27 TERJE FOSS 91894326

28 BENT KALLØKKEBAKKEN 97066002

29 BIRI BÅTFORENING 97181582

30 TORUNN RIISE 48102776

31 SVEIN ÅGE NORDLI 95166508

 SEPTEMBER

1 ANDERS STORSVEEN 99227943

2 STÅLE LARSEN 92218441

3 KAI VOLDENGEN 92807972

4 JARLE MARSTEIN 91180544

5 TERJE FOSS 91894326

6 KNUT RINGSRUD 90576747

7 ROLF KR ROÅS 41548322

8 KNUT IVAR TOFSRUD 41661701

9 BJØRN J RIISE 90125725

10 JØRAN BRENNUM 41236806

11 BIRI BÅTFORENING 97181582

12 LARS ERIK AUSTAD 97181582

13 NILS KR BROSTUEN 99151024

14 JAN V HOVDSVEEN 92060193

15 RASMUS VIGRESTAD 90504984

16 TRULS JOHNSRUD 92485647

17 MORTEN MÆHLUM 40638588

18 KONRAD STEINSTAD 95893147

19 ARNFINN JOLØKKEN 96015112

20 ANDERS STENBERG 98825888

21 SOLFRID GRØNNSTAD 48151376

22 BJØRN ROSENBERG 41472000

23 TROND STRAND 90818090

24 JAN BERGESTUEN 41516250

25 ROGER LINNERUD 98012885

26 JOHNNY KINGSWICK 90144468

27 TROND Ø NILSEN 41202960

28 BIRI BÅTFORENING 97181582

29 JARLE JOHANSEN 48095058

30 LARS OPSAHL 95150826

OKTOBER

 1 STIAN AUSTAD 97494250

2 VETLE STORMBRINGER 99382960

3 FINN BRATENG 97160609

4 MARIANNE R THORSTAD 90868284

5 OLE STEEN 91329629

6 STIAN STRØM 95720797

7 TERJE GUNNARSRØD 91397491

8 ARNE E ODDLØKKEN 98229489

9 EINAR BJØRNSTAD 90988290

10 TERJE BROVOLD 41857718

VAKTDØGN 

Periodisk ettersyn fra 06.00 til 22.00. Fra kl 22.00 til 06.00 skal det være tilstedevakt.

 

VAKTENS OPPGAVER 

Vakten skal jevnlig føre tilsyn med brygger, båter og fortøyninger. I tillegg skal vakta skifte søppelsekker når de er fulle, plukke 

søppel i havna, foreta enkelt renhold i vakthytta samt på toalettet.

sende sms til den som skal ha vakt neste døgn.

 

MERK AT DET ER BRYGGEEIER SOM ER SATT OPP PÅ VAKT . DERSOM BRYGGEEIER HAR LEID UT SIN BÅTPLASS

ER VEDKOMMENDE SELV ANSVARLIG FOR EVENTUELT Å VASLE LEIETAKER OM VAKTEN DERSOM EIER SELV IKKE SKAL TA VAKTA!!!

 

RESERVEVAKT 2019

BARBRO HJORT STENSRUD 90131842

KAISA STENSRUD NORDLI 41209430

TERJE BENDIKSEN 41611640