Vaktliste Biri båthavn 2020

JUNI VAKT tlf.nr BÅTPLASS
10 TERJE BROVOLD 41857718 55
11 OLE J BERGUM 45066096 57
12 HANS ERIK BROSTUEN 99505143 59
13 THOMAS FRAMNES 45270920 61
14 OLAV ETNESTAD 90122201 63
15 FRODE HAGEN  41289898 65
16 JENS KR OTTOSEN 93223827 67
17 HAAVARD SLETTEN 95280025 69
18 JAN VILNES 95822595 71
19 MORTEN RUSTEN 90530730 73
20 GEIR FOSTERVOLL 90933503 75
21 GEIR K HUSE 90991711 4
22 JAN RUNE IVERSEN 99407890 6
23 OLAV HAUPBERG 95240780 8
24 ODIN WAHL 93080718 10
25 ROGER HAGEN 41209454 12
26 JON M OSMARK 91115031 14
27 GUNNAR LIVEN 41479090 16
28 ROAR LANDGRAFF 90954978 18
29 ARNE SVEEN 90888923 20
30 TERJE HAUGOM 95275735 22
JULI
1 TOM HARBU 91529450 24
2 SIGFED SÆBBE 95026546 26
3 BENT KALLØKKEBAKKEN 97066002 28
4 DAG FOSSUM 46889129 30
5 TORUNN RIISE 48102776 32
6 SVEIN ÅGE NORDLI 95166508 36
7 ANDERS STORSVEEN 99227943 37
8 STÅLE LARSEN 92218441 35
9 KAI VOLDENGEN 92807972 33
10 JARLE MARSTEIN 91180544 29
11 TERJE FOSS 91894326 27
12 KNUT RINGSRUD 90576747 25
13 ROLF KR ROÅS 41548322 23
14 KNUT I TOFSRUD 41661701 21
15 BJØRN J RIISE 90125725 15
16 JØRAN BRENNUM 48127343 13
17 MORTEN MÆHLUM 40638588 11
18 LARS ERIK AUSTAD 97181582 9
19 NILS KR BROSTUEN 99151024 7
20 JAN V HOVDSVEEN 92060193 5
21 RASMUS O VIGRESTAD 90504984 3
22 TRULS JOHNSRUD 92485847 1
23 JAROSLAW LENCEWICZ 96857818 40
24 ERLING FINNANGER 92658106 42
25 KONRAD STEINSTAD 95893147 44
26 ARNFINN JOLØKKEN 96015112 46
27 DAG LIEN 98487870 48
28 SOLFRID GRØNNSTAD 48151379 50
29 BJØRN ROSENBERG 41472000 52
30 TROND STRAND 90818090 54
31 JAN BERGESTUEN  41516250 56
AUGUST
1 ROGER LINNERUD 98012885 58
2 JOHNNY KINGSWICK 90144468 60
3 TROND Ø NILSEN 41202960 62
4 TORUNN FLADSRUD 98634515 64
5 JARLE JOHANSEN 48095058 66
6 LARS OPSAHL 95150826 68
7 STIAN AUSTAD 97494250 70
8 VETLE STORMBRINGER 99382960 72
9 FINN BRATENG 97160609 74
10 MARIANNE R THORSTAD 90868284 43
11 HARALD MAGNUSSEN 95158239 45
12 STIAN STRØM 95720797 47
13 TERJE GUNNARSRØD 91397491 49
14 ARNE E ODDLØKKEN 98229489 51
15 EINAR BJØRNSTAD 90988290 53
16 TERJE BROVOLD 41857718 55
17 OLE J BERGUM 45066096 57
18 HANS E BROSTUEN 99505143 59
19 THOMAS FRAMNES 45270920 61
20 OLAV ETNESTAD 90122201 63
21 FRODE HAGEN 41289898 65
22 JENS KR OTTOSEN 93223827 67
23 HAAVARD SLETTEN 95280025 69
24 JAN VILNES 95822595 71
25 MORTEN RUSTEN 90530730 73
26 GEIR FOSTERVOLL 90933503 75
27 GEIR K HUSE 90991711 4
28 JAN RUNE IVERSEN 99407890 6
29 OLAV HAUPBERG 95240780 8
30 ODIN WAHL 93080718 10
31 ROGER HAGEN 41209454 12
SEPTEMBER
1 JON M OSMARK 91115031 14
2 GUNNAR LIVEN 41479090 16
3 ROAR LANDGRAFF 90954978 18
4 ARNE SVEEN 90888923 20
5 TERJE HAUGOM 95275735 22
6 TOM HARBU 91529450 24
7 SIGFRED SÆBBE 95026546 26
8 BENT KALLØKKEBAKKEN 97066002 28
9 DAG FOSSUM 46889129 30
10 TORUNN RIISE 48102776 32
11 SVEIN ÅGE NORDLI 95166508 36
12 ANDERS STORSVEEN 99227943 37
13 STÅLE LARSEN 92218441 35
14 KAI VOLDENGEN 92807972 33
15 JARLE MARSTEIN 91180544 29
16 TERJE FOSS 91894326 27
17 KNUT RINGSRUD 90576747 25
18 ROLF KR ROÅS 41558322 23
19 KNUT IVAR TOFSRUD 41661701 21
20 BJØRN J RIISE 90125725 15
21 JØRAN BRENNUM 48127343 13
22 MORTEN MÆHLUM 40638588 11
23 LARS ERIK AUSTAD 97181582 9
24 NILS KR BROSTUEN 99151024 7
25 JAN V HOVDSVEEN 92060193 5
26 RASMUS OLA VIGRESTAD 90504984 3
27 TRULS JOHNSRUD 92485647 1
28 JAROSLAW LENCEWICZ 96857818 40
29 ERLING FINNANGER 92658106 42
30 KONRAD STEINSTAD 95893147 44
OKTOBER
1 ARNFINN JOLØKKEN 96015112 46
2 DAG LIEN 98487870 48
3 SOLFRID GRØNNSTAD 48151379 50

VAKTDØGN 

Periodisk ettersyn fra 06.00 til 22.00. Fra kl 22.00 til 06.00 skal det være tilstedevakt.

VAKTENS OPPGAVER 

Vakten skal jevnlig føre tilsyn med brygger, båter og fortøyninger. I tillegg skal vakta skifte søppelsekker når de er fulle, plukke 

søppel i havna, foreta enkelt renhold i vakthytta samt på toalettet.

sende sms til den som skal ha vakt neste døgn.

MERK AT DET ER BRYGGEEIER SOM ER SATT OPP PÅ VAKT . DERSOM BRYGGEEIER HAR LEID UT SIN BÅTPLASS

ER VEDKOMMENDE SELV ANSVARLIG FOR EVENTUELT Å VASLE LEIETAKER OM VAKTEN DERSOM EIER SELV IKKE SKAL TA VAKTA!!!

RESERVEVAKT 2020

BARBRO HJORT STENSRUD 90131842   ( VAKTSJEF )