VAKTLISTE 2017

VAKTLISTE 2017

JUNI VAKT 2017
11 BIRI BÅTFORENING PL 40
12 BIRI BÅTFORENING PL 42
13 OLE J BERGUM 45066096
14 ARNFINN JOLØKKEN 96015112
15 ANDERS STENBERG 98825888
16 SOLFRID GRØNNSTAD 48151379
17 BJØRN ROSENBERG 41472000
18 TROND STRAND 95299850
19 JAN BERGESTUEN 41516250
20 ROGER LINNERUD 98012885
21 J JOHNNY KINGSWICK 90144468
22 TROND Ø NILSEN 41202960
23 KJELL HAMMERSBORG 91704078
24 OLA DÆHLEN 95026940
25 LARS OPSAHL 95150826
26 STIAN AUSTAD 97494250
27 kenneth jakobsen 98854325
28 FINN BRATENG 97160609
29 BIRI BÅTFORENING
30 MARIANNE R THORSTAD 90868284

JULI
1 JENS HOLMESTAD
2 BIRI BÅTFORENING
3 TERJE GUNNARSRØD 91397491
4 ARNE E ODDLØKKEN 98229489
5 EINAR BJØRNSTAD 90988290
6 TERJE BROVOLD 41857718
7 THOMAS STEEN 41747559
8 HANS ERIK BROSTUEN 99505143
9 TROND EGIL ØDEGÅRD 41924961
10 OLAV ETNESTAD 90122201
11 FRODE HAGEN 41289898
12 JENS KR OTTOSEN 93223827
13 HAAVARD SLETTEN 95280025
14 HÅKON ROGNE 48068420
15 MORTEN RUSTEN 90530730
16 GEIR FOSTERVOLL 90933503
17 BIRI BÅTFORENING
18 GEIR K HUSE 90991711
19 JAN RUNE IVERSEN 99407890
20 OLAV HAUPBERG 95240780
21 ODIN HVAL 93080718
22 ROGER HAGEN 41209454
23 JON M OSMARK 91115031
24 GUNNAR LIVEN
25 BJØRN NILSEN 99621309
26 ARNE SVEEN 90888923
27 TERJE HAUGOM 95275735
28 TOM HARBU 91529450
29 SIGFRED SÆBBE 95026546
30 BENT KALLØKKEBAKKEN 97066002
31 DAG LIEN 98487870
AUGUST
1 JARLE JOHANSEN 48095058
2 SVEIN ÅGE NORDLI 95166508
3 STÅLE LARSEN 92218441
4 KAI VOLDENGEN
5 JARLE MARSTEIN 91180544
6 TOMMY LØNSTAD 92634208
7 KNUT RINGSRUD 90576747
8 ROLF KR ROÅS 41548322
9 KNUT IVAR TOFSRUD 41661701
10 BJØRN J RIISE 90125725
11 JØRAN BRENNUM 41236806
12 TERJE TOKSTAD 95845871
13 LARS ERIK AUSTAD 97181582
14 NILS KR BROSTUEN 99151024
15 JAN V HOVDSVEEN 92060193
16 RASMUS VIGRESTAD 90504984
17 TRULS JOHNSRUD 92485647
18 BIRI BÅTFORENING
19 BIRI BÅTFORENING
20 OLE J BERGUM 45066096
21 ARNFINN JOLØKKEN 96015112
22 ANDERS STENBERG 98825888
23 SOLFRID GRØNNSTAD 48151376
24 BJØRN ROSENBERG 41472000
25 TROND STRAND 90818090
26 JAN BERGESTUEN 41516250
27 ROGER LINNERUD 98012885
28 TROND Ø NILSEN 41202960
29 KJELL HAMMERSBORG 91704078
30 OLA DÆHLEN 95026940
31 LARS OPSAHL 95150826
SEPTEMBER
1 STIAN AUSTAD 97494250
2 BIRI BÅTFORENING
3 FINN BRATENG 97160609
4 BIRI BÅTFORENING
5 MARIANNE R THORSTAD 90868284
6 JENS HOLMESTAD 980348878
7 BIRI BÅTFORENING
8 TERJE GUNNARSRØD 91397491
9 ARNE E ODDLØKKEN 98229489
10 EINAR BJØRNSTAD 90988290
11 TERJE BROVOLD 41857718
12 THOMAS STEEN 41747559
13 HANS ERIK BROSTUEN 99505143
14 TROND EGIL ØDEGÅRD 41924961
15 OLAV ETNESTAD 90122201
16 FRODE HAGEN 41289898
17 JENS KR OTTOSEN 93223827
18 HAAVARD SLETTEN 95280025
19 HÅKON ROGNE 48068420
20 MORTEN RUSTEN 90530730
21 BIRI BÅTFORENING
22 GEIR K HUSE 90991711
23 JAN RUNE IVERSEN 99407890
24 OLAV HAUPBERG 95240780
25 ODIN WAHL 93080718
26 ROGER STENSJØ HAGEN 41209454
27 JON M OSMARK 91115031
28 GUNNAR LIVEN 41479090
29 ROAR LANDGRAFF 90954978
30 ARNE SVEEN 90888923
OKTOBER
1 TERJE HAUGOM 95275735
2 TOM HARBU 91529450
3 SIGFRED SÆBBE 95026546
4 BENT KALLØKKEBAKKEN 97066002
5 DAG LIEN 98487870
6 TORUNN RIISE 48102776
7 SVEIN ÅGE NORDLI 95166508
8 ANDERS STORSVEEN 99227943
9 STÅLE LARSEN 92218441
10 JARLE MARSTEIN 91180544
11 TOMMY LØNSTAD 92634208
12 KNUT RINGSRUD 90576747
13 ROLF K ROÅS 41548322
14 KNUT IVAR TOFSRUD 41661701

Vaktdøgn:
Periodisk ettersyn fra kl.06.00 til 22.00. Fra kl. 22.00 til 06.00 skal det være
tilstedevakt.

Vaktens oppgaver:
Vakten skal jevnlig føre tilsyn med brygger, båter og fortøyninger. I tillegg skal
vakten skifte søppelsekker når de er fulle, plukke søppel i havna, foreta enkelt
renhold i vakthytta samt på toalettet.
Sende SMS til den som skal ha vakt neste døgn.

Merk at det er bryggeeier som er satt opp på vakt. Dersom bryggeeier har leid ut sin båtplass
er vedkommende selv ansvarlig for eventuelt å varsle leietaker om vakten dersom eier selv
ikke skal ta vakten.