Vaktliste Biri båthavn 2022

dato

Navn

plassnr.

tlf.nr

JUNI

23

lars erik austad

9

97181582

24

Gunn Landgraff

11

48055311

25

Jøran Brennum

13

48127343

26

Bjørn j Riise

15

90125725

27

Knut Ivar Tofsrud

17

41661701

28

Rolf kr Roås

19

41548322

29

Knut Ringsrud

21

90576747

30

Terje Foss

23

91894326

JULI

1

Jarle Marstein

25

91180544

2

Kai Voldengen

27

92807972

3

Ståle Larsen

29

92218441

4

Anders Storsveen

31

99227943

5

Jaroslaw Lencewicz

32

96857818

6

Dag Pleym

34

94175220

7

Konrad Steinstad

36

95893147

8

Jan V Hovdsveen

38

92060193

9

biri båtforening

40

97181582

10

Solfrid Grønnstad

42

48151379

11

Bjørn Rosenberg

44

41472000

12

Trond Strand

46

90818090

13

Jan bergestuen

48

41516250

14

Roger Linnerud

50

98012885

15

Johnny Kingswick

52

90144468

16

Trond Ø Nilsen

54

41202960

17

Torunn Fladsrud

56

47809284

18

Jan Berknes

58

97954904

19

Lars Opsahl

60

95150826

20

Morten Mælhum

62

40638588

21

Vetle Stormbringer

64

99382960

22

Finn Brateng

66

97160609

23

Marianne r Thorstad

33

90868284

24

Øystein P Blikken

35

90064508

25

biri båtforening

37

97181582

26

biri båtforening

39

97181582

27

Arne E Oddløkken

41

98229489

28

Einar Bjørnstad

43

90988290

29

Terje Brovold

45

41857718

30

Ole J bergum

47

45066096

31

Hans Erik Brostuen

49

99505143

AUGUST

1

Thomas Framnes

51

45270920

2

Olav Etnestad

53

90122201

3

Frode Hagen

55

41289898

4

Jens Kr Ottosen

57

93223827

5

Haavard Sletten

59

95280025

6

Jan Vilnes

61

95822595

7

Morten Rusten

63

90530730

8

Arnfinn Joløkken65

65

96015112

9

Geir K Huse

2

90991711

10

Stig Sveen

4

99501969

11

Odin Wahl

6

93080718

12

Roger S Hagen

8

41209454

13

Jon M Osmark

10

91115031

14

Gunnar Liven

12

41479090

15

Roar Landgraff

14

90954978

16

Arne Sveen

16

90888923

17

Terje Haugom

18

95275735

18

Tom Harbu

20

91529450

19

Dag Lien

22

98487870

20

Bent Kalløkkebakken

24

97066002

21

Dag Fossum

26

46889129

22

Torunn Riise

28

48102776

23

Svein Åge Nordli

30

95166508

24

Truls Johnsrud

1

92485647

25

Rasmus Vigrestad

3

90504984

26

Fredrik Ringvold

7

46470671

27

Lars Erik Austad

9

97181582

28

Gunn Landgraff

11

48055311

29

Jøran Brennum

13

48127343

30

Bjørn j Riise

15

90125725

31

Knut Ivar Tofsrud

17

41661701

SEPTEMBER 1 Rolf kr Roås 19 41548322
2 Knut Ringsrud 21 90576747
3 Terje Foss 23 91894326
4 Jarle Marstein 25 91180544
5 Kai Voldengen 27 92807972
6 Ståle Larsen 29 92218441
7 Anders Storsveen 31 99227943
8 Jaroslaw Lencewicz 32 96857818
9 Dag PLeym 34 94175220
10 Konrad Steinstad 36 95893147
11 Jan V Hovdsveen 38 92060193
12 biri båtforening 40 97181582
13 Solfrid Grønnstad 42 48151379
14 Bjørn Rosenberg 44 41472000
15 Trond Strand 46 90818090
16 Jan bergestuen 48 41516250
17 Roger Linnerud 50 98012885
18 Johnny Kingswick 52 90144468
19 Trond Ø Nilsen 54 41202960
20 Torunn Fladsrud 56 47809284
21 Jan Berknes 58 97954904
22 Lars Opsahl 60 95150826
23 Morten Mælhum 62 40638588
24 Vetle Stormbringer 64 99382960
25 Finn Brateng 66 97160609
26 Marianne r Thorstad 33 90868284
27 Øystein P Blikken 35 90064508
28 biri båtforening 37 97181582
29 biri båtforening 39 97181582
30 Arne E Oddløkken 41 98229489
OKTOBER 1 Einar Bjørnstad 43 90988290
2 Terje Brovold 45 41857718
3 Ole J bergum 47 45066096
4 Hans Erik Brostuen 49 99505143
6 Thomas Framnes 51 45270920
7 Olav Etnestad 53 90122201
8 Frode Hagen 55 41289898

VAKTDØGN 

Periodisk ettersyn fra 06.00 til 22.00. Fra kl 22.00 til 06.00 skal det være tilstedevakt.

VAKTENS OPPGAVER 

Vakten skal jevnlig føre tilsyn med brygger, båter og fortøyninger. I tillegg skal vakta skifte søppelsekker når de er fulle, plukke 

søppel i havna, foreta enkelt renhold i vakthytta samt på toalettet.

sende sms til den som skal ha vakt neste døgn.

MERK AT DET ER BRYGGEEIER SOM ER SATT OPP PÅ VAKT . DERSOM BRYGGEEIER HAR LEID UT SIN BÅTPLASS

ER VEDKOMMENDE SELV ANSVARLIG FOR EVENTUELT Å VASLE LEIETAKER OM VAKTEN DERSOM EIER SELV IKKE SKAL TA VAKTA!!!

RESERVEVAKT 2020

BARBRO HJORT STENSRUD 90131842   ( VAKTSJEF )