Vaktliste Biri båthavn 2023

VAKTLISTE 2023
JUNI DATO NAVN plass.nr TLF.NR
5 Thomas Framnes 51 45270920
6 Olav Etnestad 53 90122201
7 Frode Hagen 55 41289898
8 Jens Kr Ottosen 57 93223827
9 Haavard Sletten 59 95280025
10 Jan Vilnes 61 95822595
11 Morten Rusten 63 90530730
12 Arnfinn Joløkken 65 96015112
13 Geir K Huse 2 90991711
14 Stig Sveen 4 99501969
15 Odin Wahl 6 93080718
16 Roger S Hagen 8 41209454
17 Jon M Osmark 10 91115031
18 Gunnar Liven 12 41479090
19 Roar Landgraff 14 90954978
20 Arne Sveen 16 90888923
21 Terje Haugom 18 95275735
22 Tom Harbu 20 91529450
23 Dag Lien 22 98487870
24 Bent Kalløkkebakken 24 97066002
25 Dag Fossum 26 46889129
26 Torunn Riise 28 48102776
27 Svein Åge Nordli 30 95166508
28 Truls Johnsrud 1 92485647
29 Rasmus Vigrestad 3 90504984
30 Fredrik Ringvold 7 46470671
JULI 1 Lars Erik Austad 9 97181582
2 Gunn Landgraff 11 48055331
3 Jøran Brennum 13 48127343
4 Bjørn j Riise 15 90125725
5 Knut Ivar Tofsrud 17 41661701
6 Rolf kr Roås 19 41548322
7 Knut Ringsrud 21 90576747
8 Terje Foss 23 91894326
9 Jarle Marstein 25 91180544
10 Kai Voldengen 27 92807972
11 Ståle Larsen 29 92218441
12 Anders Storsveen 31 99227943
13 Piotr Brodzki 32 45246085
14 biri båtforening 34 97181582
15 Konrad Steinstad 36 95893147
16 Jan V Hovdsveen 38 92060193
17 Thomas Kingswick 40 92024868
18 Solfrid Grønnstad 42 48151379
19 Bjørn Rosenberg 44 41472000
20 Trond Strand 46 90818090
21 Jan bergestuen 48 41516250
22 Roger Linnerud 50 98012885
23 Johnny Kingswick 52 90144468
24 Trond Ø Nilsen 54 41202960
25 Torunn Fladsrud 56 47809284
26 Jan Berknes 58 97954904
27 Lars Opsahl 60 95150826
28 Morten Mælhum 62 40638588
29 Vetle Stormbringer 64 99382960
30 Finn Brateng 66 97160609
31 Marianne r Thorstad 33 90868284
AUGUST 1 Øystein P Blikken 35 90064508
2 Erling Skjønsbyhagen 37 99613708
3 Dennis undhjem 39 97181582
4 Arne E Oddløkken 41 98229489
5 Einar Bjørnstad 43 90988290
6 Terje Brovold 45 41857718
7 Ole J bergum 47 45066096
8 Hans Erik Brostuen 49 99505143
9 Thomas Framnes 51 45270920
10 Olav Etnestad 53 90122201
11 Frode Hagen 55 41289898
12 Jens Kr Ottosen 57 93223827
13 Haavard Sletten 59 95280025
14 Jan Vilnes 61 95822595
15 Morten Rusten 63 90530730
16 Arnfinn Joløkken 65 96015112
17 Geir K Huse 2 90991711
18 Stig Sveen 4 99501969
19 Odin Wahl 6 93080718
20 Roger S Hagen 8 41209454
21 Jon M Osmark 10 91115031
22 Gunnar Liven 12 41479090
23 Roar Landgraff 14 90954978
24 Arne Sveen 16 90888923
25 Terje Haugom 18 95275735
26 Tom Harbu 20 91529450
27 Dag Lien 22 98487870
28 Bent Kalløkkebakken 24 97066002
29 Dag Fossum 26 46889129
30 Torunn Riise 28 48102776
31 Svein Åge Nordli 30 95166508
SEPTEMBER 1 Truls Johnsrud 1 92485647
2 Rasmus Vigrestad 3 90504984
3 Fredrik Ringvold 7 46470671
4 Lars Erik Austad 9 97181582
5 Gunn Landgraff 11 48055331
6 Jøran Brennum 13 48127343
7 Bjørn j Riise 15 90125725
8 Knut Ivar Tofsrud 17 41661701
9 Rolf kr Roås 19 41548322
10 Knut Ringsrud 21 90576747
11 Terje Foss 23 91894326
12 Jarle Marstein 25 91180544
13 Kai Voldengen 27 92807972
14 Ståle Larsen 29 92218441
15 Anders Storsveen 31 99227943
16 Piotr Brodzki 32 45246085
17 biri båtforening 34 97181582
18 Konrad Steinstad 36 95893147
19 Jan V Hovdsveen 38 92060193
20 Thomas Kingswick 40 92024868
21 Solfrid Grønnstad 42 48151379
22 Bjørn Rosenberg 44 41472000
23 Trond Strand 46 90818090
24 Jan bergestuen 48 41516250
25 Roger Linnerud 50 98012885
26 Johnny Kingswick 52 90144468
27 Trond Ø Nilsen 54 41202960
28 Torunn Fladsrud 56 47809284
29 Jan Berknes 58 97954904
30 Lars Opsahl 60 95150826
OKTOBER 1 Morten Mælhum 62 40638588
2 Vetle Stormbringer 64 99382960
3 Finn Brateng 66 97160609
4 Marianne r Thorstad 33 90868284
5 Øystein P Blikken 35 90064508
6 Erling Skjønsbyhagen 37 99613708
7 Dennis undhjem 39 97181582
8 Arne E Oddløkken 41 98229489
1 Einar Bjørnstad 43 90988290
2 Terje Brovold 45 41857718
3 Ole J bergum 47 45066096
4 Hans Erik Brostuen 49 99505143
6 Thomas Framnes 51 45270920
7 Olav Etnestad 53 90122201
8 Frode Hagen 55 41289898

VAKTDØGN 

Periodisk ettersyn fra 06.00 til 22.00. Fra kl 22.00 til 06.00 skal det være tilstedevakt.

VAKTENS OPPGAVER 

Vakten skal jevnlig føre tilsyn med brygger, båter og fortøyninger. I tillegg skal vakta skifte søppelsekker når de er fulle, plukke 

søppel i havna, foreta enkelt renhold i vakthytta samt på toalettet.

sende sms til den som skal ha vakt neste døgn.

MERK AT DET ER BRYGGEEIER SOM ER SATT OPP PÅ VAKT . DERSOM BRYGGEEIER HAR LEID UT SIN BÅTPLASS

ER VEDKOMMENDE SELV ANSVARLIG FOR EVENTUELT Å VASLE LEIETAKER OM VAKTEN DERSOM EIER SELV IKKE SKAL TA VAKTA!!!

RESERVEVAKT 2020

BARBRO HJORT STENSRUD 90131842   ( VAKTSJEF )