VAKTLISTE 2018

                Vaktliste 2018

Juni

10 ANDERS STORSVEEN 99227943

11 STÅLE LARSEN 92218441

12 KAI VOLDENGEN

13 JARLE MARSTEIN 91180544

14 TOMMY LØNSTAD 92634208

15 KNUT RINGSRUD 90576747

16 ROLF KR ROÅS 41548322

17 KNUT IVAR TOFSRUD 41661701

18 BJØRN J RIISE 90125725

19 JØRAN BRENNUM 41236806

20 TERJE TOKSTAD 95845871

21 LARS ERIK AUSTAD 97181582

22 NILS KR BROSTUEN 99151024

23 JAN V HOVDSVEEN 92060193

24 RASMUS VIGRESTAD 90504984

25 TRULS JOHNSRUD 92485647

26 KNUT OLA SIGSTAD 55607009

27 MORTEN MÆHLUM 40638588

28 KONRAD STEINSTAD 95893147

29 ARNFINN JOLØKKEN 96015112

30 ANDERS STENBERG 98825888

 

juli

1 SOLFRID GRØNNSTAD 48151376

2 BJØRN ROSENBERG 41472000

3 TROND STRAND 90818090

4 JAN BERGESTUEN 41516250

5 ROGER LINNERUD 9801288521

6 JOHNNY KINGSWICK 90144468

8 TROND Ø NILSEN 41202960

9 ODD GRØNNERUD 95306538

10 JARLE JOHANSEN 48095058

11 LARS OPSAHL 95150826

12 STIAN AUSTAD 97494250

13 VETLE STORMBRINGER 99382960

14 FINN BRATENG 97160609

15 BIRI BÅTFORENING

16 MARIANNE R THORSTAD 90868284

17 JENS HOLMESTAD 980348878

18 ODD SYVERSEN 47013453

19 TERJE GUNNARSRØD 91397491

20 ARNE E ODDLØKKEN 98229489

21 EINAR BJØRNSTAD 90988290

22 TERJE BROVOLD 41857718

23 OLE J BERGUM 45066096

24 HANS ERIK BROSTUEN 99505143

25 THOMAS FRAMNES 45270920

26 OLAV ETNESTAD 90122201

27 FRODE HAGEN 41289898

28 JENS KR OTTOSEN 93223827

29 HAAVARD SLETTEN 95280025

30 JAN VILNES 95822595

31 MORTEN RUSTEN 90530730

AUGUST

 

1 GEIR FOSTERVOLL

2 BIRI BÅTFORENING

3 GEIR K HUSE 90991711

 

 

4 JAN RUNE IVERSEN 99407890

5 OLAV HAUPBERG 95240780

6 ODIN WAHL 93080718

7 ROGER STENSJØ HAGEN 41209454

8 JON M OSMARK 91115031

9 GUNNAR LIVEN 41479090

10 ROAR LANDGRAFF 90954978

11 ARNE SVEEN 90888923

12 TERJE HAUGOM 95275735

13 TOM HARBU 91529450

14 SIGFRED SÆBBE 95026546

15 BENT KALLØKKEBAKKEN 97066002

16 DAG LIEN 98487870

17 TORUNN RIISE 48102776

18 SVEIN ÅGE NORDLI 95166508

19 ANDERS STORSVEEN 99227943

20 STÅLE LARSEN 92218441

21 KAI VOLDENGEN

22 JARLE MARSTEIN 91180544

23 TOMMY LØNSTAD 92634208

24 KNUT RINGSRUD 90576747

25 ROLF KR ROÅS 41548322

26 KNUT IVAR TOFSRUD 41661701

27 BJØRN J RIISE 90125725

28 JØRAN BRENNUM 41236806

29 TERJE TOKSTAD 95845871

30 LARS ERIK AUSTAD 97181582

31 NILS KR BROSTUEN 99151024

 

SEPTEMBER

1 JAN V HOVDSVEEN 92060193

2 RASMUS VIGRESTAD 90504984

3 TRULS JOHNSRUD 92485647

4 KNUT OLA SIGSTAD 55607009

5 MORTEN MÆHLUM 40638588

6 KONRAD STEINSTAD 95893147

7 ARNFINN JOLØKKEN 96015112

8 ANDERS STENBERG 98825888

9 SOLFRID GRØNNSTAD 48151376

10 BJØRN ROSENBERG 41472000

11 TROND STRAND 90818090

12 JAN BERGESTUEN 41516250

13 ROGER LINNERUD 98012885

14 TROND Ø NILSEN 41202960

15 ODD GRØNNERUD 95306538

16 JARLE JOHANSEN 48095058

17 LARS OPSAHL 95150826

18 STIAN AUSTAD 97494250

19 VETLE STORMBRINGER 99382960

20 FINN BRATENG 97160609

21 BIRI BÅTFORENING

22 MARIANNE R THORSTAD 90868284

23 JENS HOLMESTAD 980348878

24 ODD SYVERSEN 47013453

25 TERJE GUNNARSRØD 9139749123

26 ARNE E ODDLØKKEN 98229489

27 EINAR BJØRNSTAD 90988290

28 TERJE BROVOLD 41857718

29 OLE J BERGUM 45066096

30 HANS ERIK BROSTUEN 99505143

 

OKTOBER

1 THOMAS FRAMNES 45270920

2 OLAV ETNESTAD 90122201

3 FRODE HAGEN 41289898

4 JENS KR OTTOSEN 93223827

5 HAAVARD SLETTEN 95280025

6 JAN VILNES 95822595

7 MORTEN RUSTEN 90530730

8 GEIR FOSTERVOLL

9 BIRI BÅTFORENING

10 GEIR K HUSE 90991711

11 JAN RUNE IVERSEN 99407890

12 OLAV HAUPBERG 95240780

13 ODIN WAHL 93080718

VAKTDØGN 

Periodisk ettersyn fra 06.00 til 22.00. Fra kl 22.00 til 06.00 skal det være tilstedevakt.

 

VAKTENS OPPGAVER 

Vakten skal jevnlig føre tilsyn med brygger, båter og fortøyninger. I tillegg skal vakta skifte søppelsekker når de er fulle, plukke 

søppel i havna, foreta enkelt renhold i vakthytta samt på toalettet.

sende sms til den som skal ha vakt neste døgn.

 

MERK AT DET ER BRYGGEEIER SOM ER SATT OPP PÅ VAKT . DERSOM BRYGGEEIER HAR LEID UT SIN BÅTPLASS

ER VEDKOMMENDE SELV ANSVARLIG FOR EVENTUELT Å VASLE LEIETAKER OM VAKTEN DERSOM EIER SELV IKKE SKAL TA VAKTA!!!