Vaktliste Biri båthavn 2021

VAKT 2021
JUNI NAVN TLF.NR PLASS.NR
10 BJØRN ROSENBERG 41472000 44
11 TROND STRAND 90818090 46
12 JAN BERGESTUEN 41516250 48
13 ROGER LINNERUD 98012885 50
14 JOHNNY KINGSWICK 90144468 52
15 TROND Ø NILSEN 41202960 54
16 TORUNN FLADSRUD 47809284 56
17 JAN ERIK BJERKNES 97954904 58
18 LARS OPSAHL 95150826 60
19 HELGE VILDAL 41579957 62
20 VETLE STORMBRINGER 99382960 64
21 FINN BRATENG 97160609 66
22 ARNFINN JOLØKKEN 96015112 65
23 MORTEN RUSTEN 90530730 63
24 JAN VILNES 95822595 61
25 HAAVARD SLETTEN 95280025 59
26 JENS KR OTTOSEN 93223827 57
27 FRODE HAGEN 41289898 55
28 OLAV ETNESTAD 90122201 53
29 THOMAS FRAMNES 45270920 51
30 HANS ERIK BROSTUEN 99505143 49
JULI
1 OLE J BERGUM 45066096 47
2 TERJE BROVOLD 41857718 45
3 EINAR BJØRNSTAD 90988290 43
4 ARNE E ODDLØKKEN 98229489 41
5 TERJE GUNNARSRØD 91397491 39
6 GUNN LANDGRAFF 48055331 37
7 ØYSTEIN P BLIKKEN 90064508 35
8 MARIANNE R THORSTAD 90868284 33
9 SVEIN ÅGE NORDLI 95166508 30
10 TORUNN RIISE 48102776 28
11 DAG FOSSUM 46889129 26
12 BENT KALLØKKEBAKKEN 97066002 24
13 DAG LIEN 98487870 22
14 TOM HARBU  91529450 20
15 TERJE HAUGOM 95275735 18
16 ARNE SVEEN 90888923 16
17 ROAR LANDGRAFF 90954978 14
18 GUNNAR LIVEN 41479090 12
19 JON M OSMARK 91115031 10
20 ROGER S HAGEN 41209454 8
21 ODIN WAHL 93080718 6
22 STIG SVEEN 99501969 4
23 GEIR K HUSE 90991711 2
24 TRULS JOHNSRUD 92485647 1
25 RASMUS O VIGRESTAD 90504984 3
26 BIRI BÅTFORENING 90131842 5
27 FREDRIK RINGVOLD 46470671 7
28 LARS ERIK AUSTAD 97181582 9
29 MORTEN MÆHLUM 40638588 11
30 JØRAN BRENNUM 48127343 13
31 BJØRN RIISE 90125725 15
AUGUST
1 KNUT I TOFSRUD 41661701 17
2 ROLF KR ROÅS 41548322 19
3 KNUT RINGSRUD 90576747 21
4 TERJE FOSS 91894326 23
5 JARLE MARSTEIN 91180544 25
6 KAI VOLDENGEN 92807972 27
7 STÅLE LARSEN  92218441 29
8 ANDERS STORSVEEN 99227943 31
9 JAROSLAW LENCEWICZ 96857818 32
10 KATHRINE HALSA 34
11 KONRAD STEINSTAD 95893147 36
12 JAN V HOVDSVEEN 92060193 38
13 HERMAN MEDBY 99367956 40
14 SOLFRID GRØNNSTAD 41851379 42
15 BJØRN ROSENBERG 41472000 44
16 TROND STRAND 90818090 46
17 JAN BERGESTUEN  41516250 48
18 ROGER LINNERUD 98012885 50
19 JOHNNY KINGSWICK 90144468 52
20 TROND Ø NILSEN 41202960 54
21 TORUNN FLADSRUD 47809284 56
22 JAN ERIK BJERKNES 97954904 58
23 LARS OPSAHL 95150826 60
24 HELGE VILDAL 41579957 62
25 VETLE STORMBRINGER 99382960 64
26 FINN BRATENG 97160609 66
27 ARNFINN JOLØKKEN 96015112 65
28 MORTEN RUSTEN 90530730 63
29 JAN VILNES 95822595 61
30 HAAVARD SLETTEN 95280025 59
31 JENS KR OTTOSEN 93223827 57
SEPTEMBER
1 FRODE HAGEN 41289898 55
2 OLAV ETNESTAD 90122201 53
3 THOMAS FRAMNES 45270920 51
4 HANS ERIK BROSTUEN 99505143 49
5 OLE J BERGUM 45066096 47
6 TERJE BROVOLD 41857718 45
7 EINAR BJØRNSTAD 90988290 43
8 ARNE E ODDLØKKEN 98229489 41
9 TERJE GUNNARSRØD 91397491 39
10 GUNN LANDGRAFF 48055331 37
11 ØYSTEIN P BLIKKEN 90064508 35
12 MARIANNE R THORSTAD 90868284 33
13 SVEIN ÅGE NORDLI 95166508 30
14 TORUNN RIISE 48102776 28
15 DAG FOSSUM 46889129 26
16 BENT KALLØKKEBAKKEN 97066002 24
17 DAG LIEN 98487870 22
18 TOM HARBU 91529450 20
19 TERJE HAUGOM 95275735 18
20 ARNE SVEEN 90888923 16
21 ROAR LANDGFRAFF 90954978 14
22 GUNNAR LIVEN 41479090 12
23 JON M OSMARK 91115031 10
24 ROGER HAGEN 41209454 8
25 ODIN WAHL 93080718 6
26 STIG SVEEN 99501969 4
27 GEIR K HUSE 90991711 2
28 TRULS JONHSRUD 92485647 1
29 RASMUS VIGRESTAD 90504984 3
30 BIRI BÅTFORENING 90131842 5
OKT
1 FREDRIK RINGVOLD 46470671 7
2 LARS ERIK AUSTAD 97181582 9

VAKTDØGN 

Periodisk ettersyn fra 06.00 til 22.00. Fra kl 22.00 til 06.00 skal det være tilstedevakt.

VAKTENS OPPGAVER 

Vakten skal jevnlig føre tilsyn med brygger, båter og fortøyninger. I tillegg skal vakta skifte søppelsekker når de er fulle, plukke 

søppel i havna, foreta enkelt renhold i vakthytta samt på toalettet.

sende sms til den som skal ha vakt neste døgn.

MERK AT DET ER BRYGGEEIER SOM ER SATT OPP PÅ VAKT . DERSOM BRYGGEEIER HAR LEID UT SIN BÅTPLASS

ER VEDKOMMENDE SELV ANSVARLIG FOR EVENTUELT Å VASLE LEIETAKER OM VAKTEN DERSOM EIER SELV IKKE SKAL TA VAKTA!!!

RESERVEVAKT 2020

BARBRO HJORT STENSRUD 90131842   ( VAKTSJEF )