styret

styreleder: Lars erik Austad 97181582

nestleder: Trond Strand 90818090

sekretær: geir fostervoll 90933503

kasserer: Arne Sveen 90888923

Havnesjef: Johnny Kingswick 90144468

havneassistent 1: Nils Kristian Brostuen 

Havneassistent 2: arnfinn joløkken 

valgkomitee: Jan vegard hovdsveen

                    Bent roger Kalløkkebakken