styret

Midlertidig Styreleder/Havnesjef: Barbro Hjort Stensrud tlf 90131842          Barbro.Stensrud@hotmail.com       

Sekretær: Trond øyvind nilsen    

Kasserer: Torunn Riise 48102776            torunn.riise@outlook.com