styret

Styreleder: Lars Erik Austad 97181582    abbor@live.no

Nestleder: Barbro Hjort Stensrud            Barbro.Stensrud@hotmail.com       

Sekretær: Trond øyvind nilsen    

Kasserer: Torunn Riise 48102776            torunn.riise@outlook.com       

Havnesjef: bent roger kalløkkebakken   97066002        bent@dm-murmester.no