styret

styreleder: Lars erik Austad

nestleder: Trond Strand

sekretær: geir fostervoll

kasserer: Arne Sveen

Havnesjef: Johnny Kingswick

havneassistent 1: Nils Kristian Brostuen

Havneassistent 2: arnfinn joløkken

valgkomitee: Jan vegard hovdsveen

                    Bent roger Kalløkkebakken