styret

styreleder: Lars erik Austad

nestleder: Trond Strand

sekretær: Ståle Larsen

kasserer: Arne Sveen

Havnesjef: Johnny Kingswick

havneassistent 1: Nils Kristian Brostuen

Havneassistent 2: Hans Erik Brostuen

valgkomitee: Jan vegard hovdsveen

                    Bent roger Kalløkkebakken